Duyurular

...

Dr. Öğr. Üyesi Veli Özbolat'ın TÜBİTAK 1001 Çaba Çağrısı Kapsamındaki projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Merkezimiz araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Veli Özbolat'ın yürütücülüğündeki 223S093 kodlu ve "Primer Meme Tümör Hücrelerinin Biyobasılarak Organoid Oluşturulması ve Organoidlerde Kemoterapötik ve CAR-T İmmünoterapi Uygulamaları" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. Araştırmacımızı ve proje ekibini tebrik ediyoruz.