Önceki Yöneticilerimiz

Merkez Müdürlerimiz                                 Görev Yaptığı Tarih

Prof. Dr. Salih KAFKAS                         02.09.2009-17.10.2012

Prof. Dr. Nebahat SARI                         17.10.2012-17.10.2015

Prof. Dr. Yıldız AKA KAÇAR                 17.10.2015-19.10.2021

Doç. Dr. Bekir Bülent ARPACI              19.10.2021-23.01.2023