Önceki Yöneticilerimiz

Merkez Müdürlerimiz                                 Görev Yaptığı Tarih

Prof. Dr. Salih KAFKAS                02.09.2009-17.10.2012

Prof. Dr. Nebahat SARI                 17.10.2012-17.10.2015

Prof. Dr. Yıldız AKA KAÇAR         17.10.2015-19.10.2021