Önceki Yöneticilerimiz

Merkez Müdürlerimiz                         Görev Yaptığı Tarih

Prof. Dr. Salih KAFKAS                 02.09.2009-17.10.2012

Prof. Dr. Nebahat SARI                 17.10.2012-17.10.2015