Hizmet İlkelerimiz

 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çukurova Üniversitesi ile diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının araştırıcılarına araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere yer alan alt yapı olanaklarını hizmete açmıştır. Araştırıcılar, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin laboratuvar olanaklarından aşağıdaki koşullarda yararlanabilecektir:

 

I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME AMAÇLI BAŞVURULAR

 

Merkezde görevli Öğretim üyesi ve araştırıcılardan destek almak suretiyle ortak olarak yürütmek istenen araştırmalarda araştırıcılar aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler:

 

A. Proje Hazırlama Aşamasında Başvuru

 

  • Çukurova Üniversitesi (BAP) ile diğer kurum ve kuruluşlara (TÜBİTAK, SANTEZ veya ulusal/uluslararası kaynaklı) desteklenmek amacıyla hazırlanan proje önerileri için Merkez uzmanları ile ön görüşmeden sonra Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’ne Hizmet / Analiz Başvuru Formu ve Protokolü ile başvurulur.
  • Başvurunun onaylanması ve proje önerisinin ilgili kurum tarafından desteklenmesi durumunda, proje çalışmaları başlamadan önce başvuru sahibi, çalışma koşullarının Merkez Müdürlüğü’nce belirleneceği bir taahhütnameyi onayladıktan sonra, çalışma Merkez Müdürlüğünün başvuru sahibine bildireceği takvim içinde başlatılır.

 

B. Proje Kapsamında Başvuru

 

  • Ulusal ve uluslararası kaynaklarla desteklenmiş olan bir proje içerisindeki bir çalışmanın Merkezde yürütülebilmesi içinHizmet / Analiz Başvuru Formu ve Protokolü ile Merkez Müdürlüğüne başvurulur. Çalışmanın Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden desteklenmiş bir proje olması durumunda (BAP münferit, Altyapı, Yüksek lisans, doktora vb.)  BAP talep formu ise Rektörlüğe teslim edilir. Çalışma tamamlanınca Merkez faturayı doğrudan Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine iletir, projeden ödeme ise Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından Merkeze yapılır.
  • Merkez Laboratuvarı birim uzmanları ile yapılacak ön görüşmede yapılması planlanan analizler değerlendirilir.
  • Başvurunun olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, başvuru içeriğine bağlı olarak çalışmanın, analiz sarf malzemelerinin karşılanması koşulu ile veya hizmet alımlarının yapılması koşulu ile yürütülmesi karara bağlanır.
  • Başvuru dilekçesi Merkez Müdürlüğü’nce değerlendirilip karara bağlandıktan sonra, karar ile beraber bu kararda yer alan başvurunun onay şartlarının başvuru sahibi tarafından yerine getirileceğine dair olan bir taahhütname başvuru sahibine gönderilir. Taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından onaylanıp Merkez Müdürlüğü’ne gönderilmesinden sonra çalışma, Merkez Laboratuvarının başvuru sahibine bildireceği takvim içinde başlatılır.

 

II. ANALİZ AMAÇLI BAŞVURULAR:

 

Çukurova Üniversitesi personel ya da öğrencileri, sanayi kuruluşları, ulusal-uluslararası kamu veya özel sektör kurum ya da kuruluşları bünyesinde çalışanlar, ücret karşılığında yaptırmak istedikleri münferit analizler için Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezine Hizmet / Analiz Başvuru Formu ve Protokolü ile başvurmalıdırlar.

 

III. CİHAZ KULLANMA TALEPLERİ

 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde kullanım eğitimi verilen genel kullanıma açık cihazları geçici olarak kısa bir süre için kullanmayı talep eden kişilerin Hizmet / Analiz Başvuru Formu ve Protokolü formunu doldurarak yapacakları başvuruları, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından değerlendirilerek gerekli organizasyon sağlanacaktır.

 

IV. GENEL KURALLAR

 

  • Laboratuvardaki birimlere ait cihaz bilgileri Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi web sayfasında yer almaktadır. Merkez bünyesindeki cihazlar, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından değerlendirilerek gerekli organizasyon sağlandıktan sonra belirlenen kişiler tarafından kullanılır.
  • Merkez Laboratuvarında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yayınlarda Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne teşekkür edilmesi; danışmanlık alınması ve projenin merkezle ortak yürütülmesi durumunda ise Merkez’in ilgili araştırıcısının adının yayında yer alması gerekmektedir.
  • Merkeze yapılacak her türlü başvurunun ıslak imzalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Online (tarayıcıdan geçirilmiş imzalı formlar) başvurular da kabul edilecektir.