Personel

Merkez Müdürü
Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon 3527/101
E-posta : fozogul@cu.edu.tr            

 

Doku Mühendisliği Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Veli ÖZBOLAT
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon 3527/103
E-posta : vozbolat@cu.edu.tr       

 

Hücre Kültürü Laboratuvarı
Doç. Dr. Yasemin SAYGIDEĞER
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon :  3527/105
E-posta : ysaygideger@cu.edu.tr

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagün AYDIN
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon : 3527
E-posta : faydin@cu.edu.tr

 

  Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Zir. Yük. Müh. Cemile GÖKSAL
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon :  3527/112
E-posta : cgoksal@cu.edu.tr              

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
 Dr. Petek TOKLU
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon :  3527/118
E-posta : petektoklu@hotmail.com               

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Doç. Dr. Gül SATAR
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon 3527/112
E-posta :  satarg@cu.edu.tr          
 
 
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. Dicle DÖNMEZ
Telefon : 0322 338 63 52
DahiliTelefon : 3527/112
E-posta :donmezd@cu.edu.tr
 

 

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
Dr. M. Hakan EROL
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon : 3527/124
E-posta : mherol@cu.edu.tr

 

Seralar
Bilgisayar İşlt. İbrahim SAVRUN
Telefon 0322 338 63 52
Dahili Telefon 3527/155
E-posta : isavrun@cu.edu.tr