Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ 
  • Kentin, bölgenin ve ülkenin önceliklerini ve gereksinimlerini karşılayabilecek, katma değeri yüksek sürdürülebilir nitelikte araştırmalar yapmak ve hizmetler sunmak,
  • Kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmek için işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • Araştırma laboratuvarlarının kalite standartlarına göre düzenlenmesi ve akreditasyon,
  • Uluslararası özellikte olabilme niteliğini geliştirerek, uluslararası ilişkilerin ve tanınırlığının artırılması.