Duyurular

...

Kanser Araştırmalarına Yönelik Hücre Kültürü Kursu 12-14 Mayıs’ta Biyoteknoloji Merkezinde Gerçekleştirildi

Kanser Araştırmalarına Yönelik Hücre Kültürü Kursu 12-14 Mayıs’ta Biyoteknoloji Merkezinde Gerçekleştirildi

Kanser Araştırmalarına Yönelik Hücre Kültürü Kursu 12-14 Mayıs’ta Biyoteknoloji Merkezinde
Gerçekleştirildi
Kanser araştırmalarına ilgi duyan Uzman doktorlar, Çocuk ve Erişkin Onkologları, diyetisyenler ve
biyoteknoloji alanında eğitimleri süren doktora öğrencilerinden oluşan 12 katılımcı, yarım gün
süren teorik eğitimin ardından uygulama laboratuvarlarında 8 eğitmenin eşliğinde deneyleri
bizzat kendileri yapacak şekilde eğitim aldılar. Çok yoğun geçen programa tüm katılımcılar tüm
eğitimlere eksiksiz devam gösterdiler.
Kurs organizatörü, Biyoteknoloji Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, kursta
kanser araştırmalarında hücre kültürü kullanım alanları, fayda ve sınırlılıklarını anlattı ve
hücrelerden elde edilen DNA, RNA, Protein gibi biyolojik moleküllerin eldesi ve kullanım
amaçlarına değindi. Hücre kültürü ekipmanları, minimum gereklilikler, hücre kültüründe
kullanılan kimyasal ve solüsyonlar Dr. Burcu Saygıdeğer Demir tarafından katılımcılara aktarıldı.
Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek
Göktürk, hücre kültüründe karşılaşılan kontaminasyon tipleri ve başa çıkma yöntemlerini detaylı
bir şekilde sundu ve Gaziantep Üniversitesi Solunum Biyolojisi Anabilim Dalından Dr. Demet
Kahraman, hasta örneklerinden primer kültür yapma tekniklerini anlattı.
Kursun pratik bölümünde Dr. Burcu Saygıdeğer Demir’in koordinasyonunda Doktora öğrencisi
Aycan Sezan, Yüksek Lisans Öğrencileri Ezgi Derinöz, Merve Aksoylu ve Mehmet Yağız Çapanoğlu,
öğrencilere kanser dokuları ile uygulama yaptırdılar. Çeşitli antikanser ilaçlarla toksisite
çalışmaları, motilite ve koloni oluşturma deneylerini yoğun bir tempoda önce izleyip sonra
uygulayan katılımcıların kurs memnuniyetleri oldukça yüksekti.
Kurs bitiminde katılımcı ve eğitimcilere sertifikaları, Biyoteknoloji Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Bekir Bülent Arpacı tarafından takdim edildi. Kısa bir süre önce Biyoteknoloji Merkezi yönetimine
gelen ekibin, ziraat alanı kadar sağlık alanında da araştırmacılara eğitim ve altyapı olanağı sunma
konusunda faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.